TvářeŽUMPA - Ochotnické divadlo
Tváře Tento text byl vytažen z Žumpy - http://zumpa.webzdarma.cz

Nučický Kahan – přehlídka ochotnického divadla

První myšlenka uspořádat v Nučicích opět po desetiletích přehlídku ochotnického divadla se v našem spolku objevila v roce 2012 s blížícím se desetiletým výročím založení spolku. Konečné rozhodnutí k uspořádání přehlídky však padlo až v roce 2014, kdy jsme na uspořádání přehlídky dostali dotaci od Středočeského kraje.

Přehled ročníků

3. ročník - 15. října 2016

2. ročník - 10. října 2015

1. ročník - 18. října 2014