TvářeŽUMPA - Ochotnické divadlo
Tváře Tento text byl vytažen z Žumpy - http://zumpa.webzdarma.cz

Vzpoura masek

Nučice, 10.4.2010


foto: Dan Kokrda