TvářeŽUMPA - Ochotnické divadlo
Tváře Tento text byl vytažen z Žumpy - http://zumpa.webzdarma.cz

Vzpoura masek

Nučice, 13.11.2009


foto: Dan Kokrda